ඉතිහාසයේ ප්‍රථමවරට ලොව විශාලතම මගී ප්‍රවාහන ගුවන් යානා කටුනායකට

 

ඉතිහාසයේ ප්‍රථමවරට ලොව විශාලතම මගී ප්‍රවාහන ගුවන් යානා වන එයාර්බස් A380 ගුවන් යානා කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටු පොළට පැමිණෙනු ඇත.

මීට පෙරද මෙම වර්ගයේ ගුවන් යානාවක් මත්තල ගුවන් තොටුපලට හදිසි ගොඩ බෑමක් සිදු කර ඇතත් කාලසටහනකට අනුව නියමිත ගුවන් වාරයක් කොළඹ හා ඩුබායි සම්බන්ධ කර ගනිමින් මෙවැනි ගුවන් සේවාවක් ආරම්භ කරන්නේ ප්‍රථම වතාවටයි. මේ අනුව, එයාර්බස් ගුවන් යානා හයක් ඉදිරියේ දී කටුනායක ගුවන් තොටුපල හා ඩුබායි අතර ගමන් වාර ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.

කටුනායක නව ගුවන් පථය විවෘත කිරීමෙන් අනතුරුව එයාර්බස් A380 යානයක් ‍ගොඩබස්සවන ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය වන අතර මීටර් 45ක් පළල්ව පැවැති කටුනායක ගුවන් පථය මේ වන විට දෙපසට අමතර මීටර් 15කින් යුතුව මීටර් 75ක් පළලින් යුතු වේ. කටුනායක ධාවන පථය මීටර් 3335ක දිග ප්‍රමාණයකින් සමන්විත වේ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s