කාන්තාවක බසයක් ඉදිරිපිටට තල්ලු කල පුද්ගලයකු සොයා පොලිස් මෙහෙයුම්


බටහිර ලන්ඩනයේ පුට්නී පාලම මතින් ව්‍යායාම සඳහා දිව යමින් සිටි පුද්ගලයෙකු පාලම මතින් ඇවිද ගිය කාන්තාවක බස් රථයක් ඉදිරිපසින් තල්ලු කළ අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක් අද දිනයේ බොහෝ කතාබහට ලක් විය. කාන්තාව මේ හේතුවෙන් සිළු තුවාල ලබා ඇති අතර බස් රථයේ රියැදුරුගේ ක්ෂණික ප්‍රතිචාරය හේතුවෙන් ඇයගේ දිවි ගැළවෙන අයුරු CCTV වීඩියෝ පටයේ සටහන්ව තිබේ.
නිලධාරීන්ට අනුව මෙම පුද්ගලයා 15 කට පමණ පසු නැවතත් පාලම හරහා අනෙක් පැත්තට දිව යන අතර තුර ඇය ඔහු හට කතා කිරීමට උත්සාහ කළ නමුත්, ඔහු එය කොතකා දිව ගොස් ඇති බවයි. මෙම පුද්ගලයා අත් අඩංගුවට ගැනීඑම සඳහා මේ වන විට පොලීසිය විසින් පරීක්ෂණ පවත්වනු ලබයි.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s