සියෙරාලියෝන් හි නාය යෑමෙන් 600ක් අතුරුදහන්

DHXOk_1UMAA8wor.jpg
සියෙරාලියෝනයේ ‘ෆ්‍රී ටවුන්’ අගනුවරින් කොටසක් විනාශ කෙරුණ ගංවතුරින් සහ මඩ නාය යාමෙන් මේවනවිට අතුරුදහන් ජන සංඛ්‍යාව හයසීයක් පමණ වෙතැයි ජනාධිපති ප්‍රකාශකයෙක් BBC පුවත් සේවයට ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ගංවතුරින් සහ මඩ නාය යාමෙන් සමස්ත ප්‍රජාව විපතට පත් බව ඉන්පෙර ප්‍රකාශ කළ සියෙරාලියෝන් ජනාධිපති අර්නස්ට් බයි කොරෝමා, හදිසි ආධාර සපයන මෙන් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබ තිබුණි.

විපතට ගොදුරු වූවන් හාරසීයකට ආසන්න මළසිරුරු සංඛ්‍යාවක් සුසාන භූමි හතරක මිහිදන් කිරීමට නියමිතව තිබිණි.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s