අපේ ක්‍රිකට් අපිට දියවු !!!! ක්‍රීඩා ලෝලීහු කෑ ගසති

ඉන්දීය කණ්ඩාම හමුවේ ශ‍්‍රී ලංකා පිල ලද දරුණු පරාජයත් සමග තරගය නැරඹීමට පැමිණ සිටි ක‍්‍රිකට් ක‍්‍රීඩා ලෝලීන් පිරිසක් රංගිරි දඹුල්ල ක‍්‍රීඩාංගනය ඉදිරිපිට විරෝධතා පැවැත්වූහ.

ඒ අනුව උද්ඝෝෂකයන් විසිරී යන තුරු විනාඩි තිහකට ආසන්න කාලයක් ක්‍රීඩාංගණය තුළ රැඳී සිටීමට උපුල් තරංග ගේ නායකත්වයෙන් යුත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සිදුවිය.

පොලීසිය මැදිහත් වී විරෝධතාවය මැඩපවත්වන්නට කටයුතු කලහ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s