අරාබි තොප්පියක හැඩය ගත් නවතම ක්‍රීඩාංගනය මෙන්න

© hotpepper.news

කටාර් රාජ්‍ය විසින් 2022 FIFA ලෝක කුසලානය වෙනුවෙන් ඉදි කරන හය වෙනි ක්‍රීඩාංගනය වන අල් තුමාමා ක්‍රීඩාංගනයේ සැලැස්ම ඊයේ ප්‍රසිද්ධියට පත් කරන ලදී.

නරඹන්නන් සඳහා ආසන 40,000 කින් සමන්විත වන මෙහි නිර්මාණයට පදනම් වී ඇත්තේ සාම්ප්‍රදායික අරාබි හිස් ආවරණයක් වන “ගහෆියා” හි හැඩයයි. 2020 වන විට එහි ඉදි කිරීම් සම්පූර්ණයෙන් නිම කිරීමට අපේක්ෂිතය.

ලෝක කුසලානය වෙනුවෙන් ඉදි කරන ක්‍රීඩාංගන අටෙන් එකක් වන මෙයින් තරඟාවලිය අවසානයේ දී ආසන 20,000ක් දියුණු වෙමින් පවතින රටවල පාපන්දු ක්‍රීඩා පිටි වල සංවර්ධනය වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කෙරෙනු ඇත.

මෙම ක්‍රීඩාංගනයේ ඇතුලත ද, 2022 FIFA ලෝක කුසලානය වෙනුවෙන් ඉදි කරන අනෙකුත් ක්‍රීඩාංගන තුළ මෙන්ම විශේෂ සිසිලන පද්ධතියක් ස්ඨාපනය කෙරෙනු ඇත.

මෙම ක්‍රීඩාංගන අටෙන් පළමුවැන්න වන කලීෆා ක්‍රීඩාංගනය මෙම වසරේ මුල භාගයේදී විවෘත කෙරුනු අතර එය ද නරඹන්නන් 40000 කට පහසුකම් සහිත, වායු සමීකරණය කරන ලද ක්‍රීඩාංගනයකි. 2022 ලෝක කුසලාන තරගාවලිය පැවැත්වෙන සැප්තැම්බර් මාසයේදී සාමාන්‍යයෙන් කටාර් රාජ්‍යයේ දෝහා නගරයේ උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 38ක් තරම් අගයක් ගන්නා නමුත් මෙම විශේෂ සිසිලන පද්ධති වල ආධාරයෙන් ක්‍රීඩාංගන සියල්ලම තුල එය අංශක 17-19ක් තරම් පහල අගයක් පවත්වා ගනු ලබනු ඇත.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s