පණ්ඩිත් අමරදේව නමින් සංගීත අසපුවක්

 

ආචාර්ය පණ්ඩිත් අමරදේව ශුරීන් විසින් සංගීත ක්ෂේත්‍රයට සිදු කරන ලද අනභිභවනීය මෙහෙය කෘතවේදීව ඇගයීම පිණිස “අමරදේව අසපුව” නමින් ඓතිහාසික පර්යේෂණ, ලේඛනාගාර, පුස්තකාල හා කෞතුකාගාරයකින් සමන්විත සංගීත ආශ්‍රමයක් බත්තරමුල්ල අපේ ගම පරිශ්‍රයේ පිහිටුවීමට කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී.

රාජ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් ඉදි කෙරෙන මෙම අසපුවේ සමාරම්භක උළෙල 2017 අගෝස්තු මස 28 වන දින පෙ.ව.10.00ට බත්තරමුල්ල අපේ ගම පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s