මිල ඩොලර් 999; අලුතෙන්ම හඳුන්වා දුන් ඇපල් iPhone X (10) මෙන්න

අලුතෙන්ම හඳුන්වා දුන් ඇපල් iPhone X මෙන්න

• iPhone X හි මිල ඩොලර් 999 ක් වන අතර එය මෙතෙක් වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කල මිළ වැඩිම iPhone දුරකථනය වේ. එය නොවැම්බර් 03 වැනිදා සිට නැව්ගත කිරීම අරඹනු ඇත.

• OLED තිරයකින් යුක්ත මෙහි LCD තිරයකට වඩා හොඳ වර්ණ නිරවද්‍යතාවයකින් යුක්ත වන අතර වඩා සැහැල්ලු සහ දීප්තිමත් බවින් යුක්ත වේ.

• iPhone X හි තිරය තිරය දුරකථනයේ මුළු මුහුණතම ආවරණය කරන අතර දශකයක කාලයක් පුරා iPhone දුරකථන වල විශේෂාංගයක් ලෙස පැමිණි home button ඉවත් කර තිබේ.

• iPhone 8 ප්ලස්, iPhone 8 PLUS නැමති දුරකථන මාදිලි දෙකද මීට අමතරව එළි දැක්විනි.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s