ටයිටැනික් නැව චීනයේ නැංගුරම් ලෑමට සැරසෙයි

hotPEPPER

චීනයේ සීචුආන් පලාතේ සංචාරක ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘතියක කොටසක් ලෙසින් සුප්‍රසිද්ධ ටයිටැනික් නැවේ සැබෑ ප්‍රමාණයේ ආකෘතියක් මේ වන විට නිම වෙමින් පවතී.

මෙහි ඉදිකිරීම් මෙම වසර අවසානය වන විට අවසන් කිරීමට නියමිත අතර පවුම් මිලියන 105ක වියදමින් සිදු කෙරෙන මෙම ටයිටැනික් ආකෘතිය දැවැන්ත සංචාරක උද්‍යානයක කොටසක් වේ.

1500කට ආසන්න පිරිසකට මරු කැඳවමින් 1912 වසරේදී දී ගිලී ගිය සුඛෝපභෝගී මගී නෞකාවේ ආකෘතිය සැබෑ නෞකාවට සෑම අතින්ම සමානව ඉදි කෙරෙනු ඇති අතර එහි සැරසිලි, ආහාර මෙනුව පවා ඒ අයුරින්ම ප්‍රතිනිර්මාණ කෙරෙනු ඇත.

දිගින් මීටර 269.06 සහ මීටර් 28.19 ක් පළලින් යුක්ත මෙම ‘චීන ටයිටැනික්’ නෞකාව, සූයින් නගරයේ ඩායිං චී ගඟේ මීටර් 10.54 ක් ගැඹුරු ජලය මත නැංගුරම් ලා තිබෙනු ඇත.

47a6a11975ec74a09192443b676a14f4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s