විසිතුරු රටා මවන ඔරයනොයිඩ් උල්කාපාත වැස්ස අද රාත්‍රී අහසේ

hotPEPPER:

හැලීගේ වල්ගා තරුවෙන් ඉවතට විසි වෙන සුන්බුන් පෘථිවි වායුගෝලය සමඟ ගැටීමෙන් ඇති වන ඔරයනොයිඩ් උල්කාපාත වර්ශාව අද රාත්‍රී අහසේ දැක ගැනීමට ඔබටත් හැකි වනු ඇත.

වළාකුලු රහිත පැහැදිලි අහසක් පවතී නම් අඳුර වැටුන පසු පැයකට උල්කාපාත 15ත් 30ත් අතර ප්‍රමාණයක් දුරේක්ෂයක් හෝ වෙනත් කිසිදු උපකරණයක ආධාරයක් නැතිවම පියවි ඇසෙන්ම බලා ගැනීමට ඔබට හැකි වේ. අධික ආලෝක දුෂණයක් සහිත නගරබද ප්‍රදේශ වලදී මෙය එතරම් පැහැදිලි ලෙස දිස් නොවනු ඇති. ශ්‍රී ලන්කාව ඇතුළු ලෝකයේ රටවල් විශාල ප්‍රමාණයක ජනතාව හට මෙම උල්කාපාත වර්ෂාව දිස් වනු ඇති අතර ඊයේ (20) සහ අද (21) දිනයන්හි මෙය එහි උච්ඡතම අවස්ථාවට ළඟා වනු ඇති.
මේ දින දෙකේදී එය දැක ගැනීමට ඔබ හට නොහැකි වුවත්, ඔරයනොයිඩ් උල්කාපාත වර්ෂාව ලබන නොවැම්බර් මස 7 වන දින තෙක් පවතිනු ඇත.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s