ලිතුවේනියාව හොල්ලන මහනුවර ප්‍රබුද්ධ ගේ ඊළඟ පියවර මෙන්න (වීඩියෝ)

hotPEPPER:

මීට සති කිහිපයකට ඉහතදී වොයිස් ඔෆ් ලිතුවේනියා ගායන රියැලිටි වැඩසටහනේදී තම දස්කම් ප්‍රදර්ශනය කරමින් ලිතුවේනියානුවන්ගේ සිත් දිනා ගත් එහි ඉගෙනුම ලබන ශ්‍රී ලාංකික සිසුවකු වන ප්‍රබුද්ධ ශාමල්, පසුගියදා එම වැඩසටහනේ දි තවත් ගායනයක් ඉදිරිපත් කළේය.

මහනුවර විද්‍යාර්ථ ව්දුහලේ ආදි සිසුවකු වන ප්‍රබුද්ධ, වොයිස් ඔෆ් ලිතුවේනියා සීසන් 5 වැඩසටහනට සම්බන්ධ වී තිබෙන්නේ එරටේදී ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය ට සම්බන්ධ උපාධියක් හදාරමින් සිටින අතර තුර දීය.

මේ වන විට වසර 03ක් පමණ ලිතුවේනියාවේ ඉගෙනුම ලබන ප්‍රබුද්ධ රොක් සංගීතයට වැඩි ඇල්මක් දක්වන අතර ගිටාර් වාදනයේද දස්කම් දක්වන්නෙක් බව වාර්තා වේ.

වොයිස් ඔෆ් ලිතුවේනියා ගායන රියැලිටි වැඩසටහනේදී ප්‍රබුද්ධ ඉදිරිපත් කල පළමු ගායනය නරඹන්න, මෙතනින්.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s